Poprsna žena je s tem črnim jebačem dobila več, kot je pričakovala